Add: 10-12 Nguyễn Trải, Q.1, Hồ Chí Minh | Phone: 0906.669.987 |> ENGLISH

Quy định về đặt phòng

1. Xác nhận đặt phòng:

– Khách sạn NAM ĐẾ sẽ liên lạc với Quý khách để xác nhận phiếu đặt phòng
– Khách hàng phải xác nhận chính thức đặt phòng bằng fax hoặc email trực tiếp đến Khách sạn NAM ĐẾ trước 20 ngày kể từ ngày khách đến đối với các đoàn đặt từ 05 phòng trở lên và 10 ngày đối với các đoàn đặt dưới 05 phòng. Xác nhận chính thức này phải được gửi đến Khách sạn NAM ĐẾ kèm theo danh sách khách, tên trưởng đoàn, các yêu cầu (nếu có), và số điện thoại liên lạc v.v.
– Phòng đã đặt sẽ được đảm bảo khi Quý khách đặt cọc trước.

2. Tăng phòng:

– Khách hàng có nhu cầu tăng số lượng phòng đã đặt trước thì tuỳ theo tình hình phòng trống, Khách sạn NAM ĐẾ sẽ tăng số phòng cho Khách hàng.
– Nếu Khách sạn NAM ĐẾ không thể bố trí thêm phòng cho Khách hàng thì Khách hàng có thể ở ghép hoặc tự bố trí khách sạn khác cho số khách phát sinh này.

3. Giảm phòng:

Trường hợp Khách hàng muốn giảm số lượng phòng đã đặt trước, Khách hàng phải thông báo cho Khách sạn NAM ĐẾ ít nhất 05 ngày trước ngày đoàn dự kiến đến.


4. Đặt phòng nhưng khách không đến (no-show)

Trong trường hợp đặt phòng mà khách không đến, Khách hàng sẽ không được hoàn trả tiền đặt cọc

5. Hủy đặt phòng

– Quá thời hạn trên Khách sạn NAM ĐẾ giành quyền huỷ toàn bộ số phòng Khách hàng đã đặt mà không cần thông báo cho Khách hàng.
– Trường hợp Khách hàng huỷ số lượng phòng đã đặt trước do Khách sạn NAM ĐẾ  không thể cung cấp thêm phòng phát sinh cho Khách hàng thì điều kiện huỷ phòng sẽ áp dụng như nội dung được nêu dưới đây.
– Việc huỷ đặt phòng phải được thông báo bằng văn bản qua fax hoặc email và được Khách sạn NAM ĐẾ  xác nhận trước ngày khách đến. Tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại cho Quý khách trong trường hợp bất khả kháng với điều kiện khách hàng chứng minh một cách xác đáng.

6. Thanh toán

– Phương thức thanh toán: tiền mặt, American Express, VISA, Master, hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Khách sạn NAM ĐẾ.

7. Trách nhiệm của các bên

+ Khách sạn NAM ĐẾ:
– Xác nhận thông tin đặt phòng cho Khách hàng sau khi nhận được phiếu đặt phòng của Khách hàng.
– Cung cấp hoá đơn tài chính cho Khách hàng.
– Đảm bảo sự an toàn và tiện nghi cho Khách hàng trong thời gian lưu trú tại khách sạn

+ Khách hàng:
– Khách hàng có trách nhiệm đặt cọc:
Mùa cao điểm: 100% tiền phòng vào ngày xác nhận đặt phòng chính thức.
Mùa thấp điểm: 50% tiền phòng vào ngày xác nhận đặt phòng chính thức.
– Nhận và trả phòng đúng thời gian như đã đặt. Trường hợp Khách hàng muốn thêm thời gian lưu trú thì Khách sạn NAM ĐẾ sẽ đáp ứng tùy theo khả năng tại thời điểm phát sinh.
– Thanh toán đủ và đúng hạn các khoản chi phí sử dụng dịch vụ do Khách sạn NAM ĐẾ cung cấp.

Xin cảm ơn Quý khách đã quan tâm.